Nyheter

Det är inte enbart allemansrätten i renbetesland som är hotad. Mycket av vår verksamhet, långt ifrån enbart jakten, kommer påverkas oavsett var i landet man befinner sig. 

Konkurrensen om grönområden i resterande del av Sverige blir ännu högre, arrendepriser på mark kommer öka och viltstörningarna i dessa områden kommer att vara betydande. Med det skrivet är det oerhört viktigt att vi engagerar oss i detta, att VI står upp för våra medlemmar och framtida generationer, så att vi fortsatt ska kunna ha våra aktiviteter. Det är av största vikt att få alla våra medlemmar och inte minst allmänheten att förstå vikten av att agera NU. 

Ladda ner filen med remissvar som kan användas av specialklubbar, rasklubbar lokalklubbar och privatpersoner längst ner. Verka för att så många som möjligt skickar in sitt svar till regeringen så att de förstår hur många det berör Remissvaren ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 10 juni 2024.

Instruktion till klubbar och privatpersoner som skickar in remissvar till Delbetänkade Jakt och fiske i renbetesland SOU2023:46
Remissvar från en medlem i Svenska Kennelklubben Delbetänkade Jakt och fiske i renbetesland SOU2023:46