Välkommen till Svenska irländsk setterklubben!

”sisklogo Välkommen till Svenska irländsk setterklubben! SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben. Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter. Klubben har som målsättning att väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla deras rasspecifika egenskaper.

Camilla Paradis

ordförande svenska irländsk setterklubben

Årets Irländska Settrar 2023

Senaste artiklar

På NNFK:s fjällprov i Tyckelvalen 24/4 premierades Fjellstårsas SN Limpan med en 1 ÖKL
På ÖNFK:s fjällprov i Gällivare 21/4 premierades Zindra med en 1 ÖKL
På ÖNFK:s fjällprov i Gällivare 20/4 premierades Fjäll Lyckans LT-Vidar med en 1 ÖKL

Hamiltonplaketten 2023

Hamiltonplaketten 2023

Hamiltonplaketten 2023

Niklas Sundberg - Kennel Norrlands Guiden - tilldelas Hamiltonplaketten 2023

Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom "framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”. Hamiltonplaketten har delats ut till framgångsrika hunduppfödare inom SKK-organisationen sedan tidigt på 1900-talet. Plaketten delas ut i samband med SKKs kennelfullmäktige, för närvarande vartannat år. Hamiltonplaketten instiftades 1910 till åminnelse av SKKs grundare och förste ordförande, Adolf Patrick Hamilton. Den delades ut första gången 1911.

Stort grattis

till Niklas Sundberg med Kennel Norrlands Guiden till denna fantastiska utmärkelse för framgångsrik avelsarbete