SISK

Svenska irländsk setterklubben

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

Genom aktiviteter, försäljningar, lotterier och gåvor har Fondens tillgångar ökat från 1.000:-, som var grundkapitalet, till dryga 54.000:- 2011. Förutom medlemmarnas välvilliga bidrag har Fonden genomfört Stöd-en-röd-kampanjen, sålt Jägarns Röda vinetiketter i samband med jubileet samt producerat och sålt SISK Champion-CD.

Fonden har bidragit med pengar till några av SISK avelskonferenser, till extraordinära utgifter vid klubbens 85-årsjubileum, samt till en privat import av hundar.

Styrelsen förvaltar fondens kapital, organiserar insamlingar samt beslutar om utdelning av medel.

Ansökan om medel ur 1:a SISK-fonden
Den som genom en extraordinär åtgärd genomför ett projekt som främjar den irländska settern som jakthund kan ansöka om medel ur Fonden.

Ansökan skickas till SISK styrelse som tar ställning till om ansökan uppfyller ovanstående krav samt klubbens övriga avelspolicy. Om man ställer sig positiv till ansökan skickas den till Fondens styrelse. Vi har då att ta ställning om vi samtycker med SISK styrelse eller ej, och om utdelning skall ske storleken på beloppet. Fondens styrelse måste vara enig.

Gåvor till fonden
Genom generösa bidrag från medlemmar och irländsk setter-vänner har Fonden idag möjlighet att ekonomiskt stödja projekt.

Fondens konto står alltid öppet för spontana gåvor.
Ålandsbanken, 2310 01 877 90
IBAN: SE52 2300 0000 0231 0018 7790
BIC: AABASESS

Ett varmt tack till er alla, inte minst Fondens initiativtagare Kalle och Eva Björklund, som bidragit och förhoppningsvis kommer att bidraga till Fondens fortlevnad.