Välkommen till Svenska irländsk setterklubben!

”sisklogo Välkommen till Svenska irländsk setterklubben! SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben. Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter. Klubben har som målsättning att väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla deras rasspecifika egenskaper.

Camilla Paradis

ordförande svenska irländsk setterklubben
Allemansrätten och jakten är hotad

Allemansrätten och jakten är hotad

Det är inte enbart allemansrätten i renbetesland som är hotad. Mycket av vår verksamhet, långt ifrån enbart jakten, kommer påverkas oavsett var i landet man befinner sig. Konkurrensen om grönområden i resterande del av Sverige blir ännu högre, arrendepriser på mark kommer öka och viltstörningarna i dessa områden kommer att vara betydande. Med det skrivet är det oerhört viktigt att vi engagerar oss i detta, att VI står upp för våra medlemmar och framtida generationer, så att vi fortsatt ska kunna ha våra aktiviteter. Det är av största vikt att få alla våra medlemmar och inte minst allmänheten att förstå vikten av att agera NU. Ladda ner filen med remissvar som kan användas av specialklubbar, rasklubbar lokalklubbar och privatpersoner längst ner. Verka för att så många som möjligt skickar in sitt svar till regeringen så att de förstår hur många det berör Remissvaren ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 10 juni 2024.

Instruktion till klubbar och privatpersoner som skickar in remissvar till Delbetänkade Jakt och fiske i renbetesland SOU2023:46
Remissvar från en medlem i Svenska Kennelklubben Delbetänkade Jakt och fiske i renbetesland SOU2023:46

Årets Irländska Settrar 2023

Senaste artiklar

Antal tävlande totalt: 4 hanar och 3 tikar IRS, 2 hanar IRVS.
Det är inte enbart allemansrätten i renbetesland som är hotad. Mycket av vår verksamhet, långt...
SNFK's utställning i Öjebyn 18/5/2023Domare: Arvid Göransson

Hamiltonplaketten 2023

Hamiltonplaketten 2023

Hamiltonplaketten 2023

Niklas Sundberg - Kennel Norrlands Guiden - tilldelas Hamiltonplaketten 2023

Utmärkelsen Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige vartannat år. Plaketten tilldelas en person/personer som genom "framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften”. Hamiltonplaketten har delats ut till framgångsrika hunduppfödare inom SKK-organisationen sedan tidigt på 1900-talet. Plaketten delas ut i samband med SKKs kennelfullmäktige, för närvarande vartannat år. Hamiltonplaketten instiftades 1910 till åminnelse av SKKs grundare och förste ordförande, Adolf Patrick Hamilton. Den delades ut första gången 1911.

Stort grattis

till Niklas Sundberg med Kennel Norrlands Guiden till denna fantastiska utmärkelse för framgångsrik avelsarbete