onsdag, 27 juli 2022 13:57

Fältvandring med Svenska Jägareförbundet Fältvilt

Passa på och gå Fältvandring med Svenska Jägareförbundet Fältvilt.
 Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Karl-Johan!

Varmt Välkommen till fältviltvandring

Datum: 2022-08-24 

Plats: Bosgården Hornborga, skjutbiografen, Bosgårdens Egendom 521 98 Broddetorp

Tid: 18.00 (Beräknad tid ca 2-3 timmar.)

Anmälan: Vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmäl dig här -> KLICKA
Förtäring: Ta med egen fikakorg

Klädsel för utevistelse.

Under fältvandringen får vi tillsammans se & lyssna på Karl-Johans föredrag.
Här får vi bland annat uppleva: 
Häcknings-, kyckling- och vinterbiotoper. Tips om utsättning av fältfågel

Bruksanpassningar och ekosystemtjänster för biologiska mångfald som vi utnyttjar,
 bevarar och använder på ett hållbart sätt för oss och för vår framtid.Svenska Jägareförbundet Fältvilt anordnar Fältviltsvandringar.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk och samhälle. 
Gynna och ge kunskap om ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare och även övrig fauna i jordbrukslandskapet. 
En hållbar grön infrastruktur i hela landskapet som vi nyttjar, bevarar för nuvarande och framtida generationer.Fältvilt har ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt försöker anpassa drift och stödutsättning av fältfågel för att öka och bevara den biologiska mångfalden. 
Även brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning 
av skydds-och kantzoner samt foderytor som visas i ett rationellt brukat odlingslandskap. 

Prover visar att fält med flera biologiska fokusbiotoper och skalbaggsåsar kan minska användning av bekämpningsmedel på fält inom de närmaste 75–100 metrarna. Odlingar med frukter, bär och grönsaker ger bättre skördar i ett landskap med biologisk mångfald där fler olika arter av insekter, bin och humlor pollinerar.

Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter.

Välkommen till en fältvandring i Hornborgabygden

­