måndag, 01 oktober 2012 11:11

Fjällpokalen 2012

Den Röde Jägaren Mettså vann Fjällpokalen.

Första irländska settern som vunnit.

Stolta ägare Markku & Ulla Mikkola

­