söndag, 23 april 2023 18:15

2 SKL för Tärnafjällens Spik Av Björkfors

2 SKL för Tärnafjällens Spik Av Björkfors Åsa Bjelkeby

På NNFK's fjällprov i Lofsdalen 22/4/2023 premierades Tärnafjällens Spik Av Björkfors med en 2 SKL

2 SKL
Tärnafjällens Spik av Björkfors
Ägare: Erik Larsson
Domare: Eva Perman

­