tisdag, 25 oktober 2022 09:53

1 SKL med CERT för Malstabodarna Star

1 SKL med CERT för Malstabodarna Star Foto: ÖFK

På ÖFK's huvudprov på Öland 23/10/2022 premierades Malstabodarnas Star med en 1 SKL med CERT

1 SKL med CERT
Malstabodarna Star
Ägare: Claes Kennedy
Domare: Hans Lundvall

­