söndag, 16 oktober 2022 19:35

2 SKL för Ripfinnarens ZM Jaeger

På NNFK:s skogsprov i Björnliden 16/10/2022 premierades Ripfinnarens ZM Jaeger med en 2 SKL

2 SKL
Ripfinnarens ZM Jaeger
Förare: Helga Fredholm
Domare: Björn Schjølberg

Tack Ulla Hansson för skyttet och fina bilder på apporten!

­