måndag, 19 september 2022 12:46

1 SKL med CERT för Tärnafjällens Spik Av Björkfors

1 SKL med CERT för Tärnafjällens Spik Av Björkfors Åsa Bjelkeby

På NNFK's huvudprov i Gräftåvallen 18/9/2022 premierades Tärnafjällens Spik Av Björkfors med en 1 SKL med CERT

1 SKL med CERT
Tärnafjällens Spik av Björkfors
Ägare: Erik Larsson
Domare: Terje Bjugan

­