fredag, 03 juni 2022 14:05

C.I.T. och SE UCH Ripfinnarens ZM Astrid

C.I.T. SE UCH SE JCH Ripfinnarens ZM Astrid C.I.T. SE UCH SE JCH Ripfinnarens ZM Astrid Ägare: Claes Lindqvist

På Internationella utställningen i Gimo 28/5/2022 bedömdes Ripfinnarens ZM Astrid med Excellent med CK och R-CACIB.

Därmed blir Astrid Svenskt utställningschampion SE UCH och vidare International Working Champion C.I.T.*
Astrid är sedan 2019 Svenskt Jaktchampion SE JCH.
Såvitt vi vet är det den första Irländska Setter i Sverige som har erövrat denna utmärkelsen - så detta är stort!

SISK's styrelse gratulerar ägaren Claes Lindquist med sin nyblivne
C.I.T. SE UCH SE JCH Ripfinnarens ZM Astrid


International Working Champion C.I.T.
Tilldelas hund som erhållit två CACIT utdelade av två domare samt lägst Very good eller
2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 månaders ålder i
unghundsklass, jaktklass eller öppenklass. För kontinentala stående fågelhundar gäller
som alternativ att C.I.T. tilldelas hund som erhållit ett CACIT och två R-CACIT av minst
två domare samt utställningsmerit som ovan.

*I väntan på bekräftelse från FCI.

­