söndag, 24 april 2022 20:46

3 ÖKL för Fjellstårsas SN Limpan

Fjellstårsas SN Limpan - Ulf Andersson Fjellstårsas SN Limpan - Ulf Andersson Foto: NNFK, Christina Persson

På NNFK:s fjällprov i Lofsdalen 22/4/2022 premierades 3 ÖKL för Fjellstårsas SN Limpan med en 3 ÖKL

3 ÖKL
Fjellstårsas SN Limpan
Förare: Ulf Andersson
Ägare: Marja Persson

­