söndag, 24 april 2022 20:35

2 x 2 UKL för Malstabodarna Patron

Malstabodarna Patron - Alix Sean Moavi Malstabodarna Patron - Alix Sean Moavi Foto: NNFK, Christina Persson

På NNFK:s fjällprov i Lofsdalen premierades Malstabodarna Patron med följande premier:

Malstabodarna Patron
Förare/ägare: Alix Sean Moavi

20220423
3 UKL

20220424
3 UKL

­