söndag, 24 april 2022 20:05

3 UKL för Ripfinnarens EPA Finn

3 UKL Ripfinnarens Finn, 2 ÖKL Zindra, 3 UKL Hardekampens E Stina, 2 UKL Audes Extra, 1 UKL Tavvaätnos Cilla 3 UKL Ripfinnarens Finn, 2 ÖKL Zindra, 3 UKL Hardekampens E Stina, 2 UKL Audes Extra, 1 UKL Tavvaätnos Cilla Foto: ÖNFK

På ÖNFK:s fjällprov i Dundret 24/4/2022 premierades Ripfinnarens EPA Finn med en 3 UKL

3 UKL
Ripfinnarens EPA Finn
Förare/ägare: Mikael Jonasson
Domare: Roger Larsson

­