torsdag, 14 oktober 2021 17:28

Premier från fjällprov i Gräftåvallen 13/10/2021

Malstabodarna Patron - Alix Moavi och Remkilens Xtra Allt - Anders Stensson Malstabodarna Patron - Alix Moavi och Remkilens Xtra Allt - Anders Stensson Foto: Christina Persson

Mittiveckanprovet i Gräftåvallen i nypudrat fjäll.

Domare: Kerstin Frändegård

2 UKL

Malstabodarna Patron
Förare: Alix Moavi

2 ÖKL
Remkilens Xtra Allt
Förare: Anders Stensson

­