fredag, 03 september 2021 17:52

PREMIER - SISK´s Huvudprov i Pirttivuopio 3-4 September 2021

Pirttivuopio Pirttivuopio Uppdaterat 4/9/2021
Huvudprovets pristagare från Pirttivuopio.
  Uppdateras löpande
Parti 1 SKL
2021-09-03

Domare:
Robert Olausson
Skytt:
Ulrika Haapaniemi

1 SKL CK Cert Cacit VP
Gidde's L Pricken
Ägare/förare: Roger Englund

2 SKL CK Reservcacit
Giddesdotters Taiga
Ägare/förare: Sofie Gidlund

3 SKL
Vetpoints Lille Ulven
Ägare: B-O Johansson
Förare: Lena Gustavsson

4 SKL
Dagertuns Kajsa
Ägare/förare: Klas Dagertun

5 SKL

Vet Points Tia
Förare: Lena Gustafsson

Foto: ÖNFK
Parti 2 SKL
2021-09-03

Domare:
Jan-Olof Daniels
Skytt:
Mats Haapaniemi

1 SKL
Tavvaätnos Fröken Lilla
Ägare: Laila Marakatt
Förare: Isabella Marakatt

2 SKL
Vallarfjällets C-Cola VP
Ägare: Laila Marakatt
Förare: Isabella Marakatt

3 SKL
Riptryffels Gretzky VP
Ägare/förare: Björn Antonsson

Foto: ÖNFK
UKL/ÖKL
2021-09-03

Domare:
Tony Johanssons
Skytt:
Susanna Gidlund

1 UKL

Hicke
Ägare/förare: Peter Göransson

2 UKL
Forsrännarens Johanna
Ägare/förare: Anders Fors

3 UKL
Forsrännarens Folke
Ägare/förare: Ola Johansson

3 UKL
Hadselöyas AC/DC
Ägare/förare: Tommy Larsen

2 ÖKL VP
Giddesdotters B Speja
Ägare/förare: Fredrik Karlsson

Foto: ÖNFK

UKL/ÖKL
2021-09-04

Domare:
Anders Gidlund
Skytt:
Hannes Stålnacke

1 UKL
Hadslöyas Lilla Baluba
Ägare/förare: Royer Andre Larsen

3 ÖKL
Zindra
Ägare/förare: Robert Olausson

2 ÖKL VP
Giddesdotters B Speja
Ägare/förare: Fredrik Karlsson


Foto: ÖNFK

UKL/ÖKL
2021-09-04

Domare:
Anders Gidlund
Skytt:
Hannes Stålnacke

3 UKL
Mahjort Clara
Ägare/förare: Mikael Hjort


Foto: ÖNFK

UKL/ÖKL
2021-09-04

Domare:
Lars-Göran Tano

1 UKL HP
Ripbäckens Isa
Ägare/förare: Thomas Magnusson


Foto: ÖNFK
UKL/ÖKL
2021-09-04

Domare:
Lars-Göran Tano

1 UKL HP
Hicke
Ägare/förare: Peter GöranssonFoto: ÖNFK

Stort grattis!

Provledningen Ulrika och Mats Haapaniemi

      

­