onsdag, 11 november 2020 08:22

Mor och son premieras

Domare/skyt Thore Sandström tillsammans med Erik Larsson, Ida och Spik Domare/skyt Thore Sandström tillsammans med Erik Larsson, Ida och Spik

Erik Larsson startade mor och son på NNFK´s skogsprov i Moskogen på 5/11 och det resulterade i att

Tärnafjällens Axi av Alta (Tärnafjällens Ida E - Pasvikdalens Nemo) erhöll 1 Ökl och sonen Tärnafjällens Spik av Björkfors (Axi - Hadselöyas Bruno) 1 ukl HP.
Stort grattis till Erik Larsson och Åsa Bjelkeby!

­