måndag, 30 september 2019 08:17

Doublé för Ripfinnarens EP Joyce

Ripfinnarens EP Joyce med Tommy Ripfinnarens EP Joyce med Tommy

På fågelrika marker i Gredby arrangerade Mellansvenska Fågelhundsklubben fältprov 28 & 29 september 2019.

Ripfinnarens EP Joyce tog båda dagarna 1 UKL. På söndagen även med HP.

Förare Tommy Hagerlund 
Ägare Lena och Tommy Hagerlund
 
­