måndag, 19 juni 2017 15:30

Utställning på NNFK´s klubbdagar 2017

Norrlandsguidens Vulkan (Bamse) med Maria Köhler Norrlandsguidens Vulkan (Bamse) med Maria Köhler

Norrlandsguidens Vulkan (Bamse) ck, cert, BIR och BIS4 på NNFKs utställning i Getåsen 19 juni.

Ägare: Maria & Niklas Köhler

Övriga irländare:
JUNIORKLASS hanar
Fjellstårsas VN Nelson VG, 2junkkl
Ripfinnarens ZME Giron Exc, 1junkkl

JAKTKLASS hanar
Norrlands Guidens Vulkan Exc CERT, 1jkkl, BIR, BIS-4
Ripfinnarens ZM Jaeger Exc, 3jkkl
Yggdrasil PL Atto Exc r-CERT, 2jkkl, 2bhkl

 

­