Skriv ut denna sida

Avelsrådet

Avelsrådet skall verka för att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

Nyckelordet för att uppnå den målsättningen är information - omfattande och objektiv. Genom SISK:s rasdata som alla medlemmar kan utnyttja får man information om officiella jaktprovs- och utställningspremier, resultat från HD-röntgen och CLAD-tester. Vidare dito information om syskon och avkommor till planerad avelshund. Inavelsgraden för tilltänkt kombination kan man också genom rasdatan få besked om.

Avelrådet anordnar avelskonferens varannat år med olika föredragshållare samt med möjligheter för uppfödare och andra intresserade att diskutera rasens utveckling.

Vi publicerar listor över HD-röntgade och CLAD-testade hundar på hemsidan. Dessutom en lista över på jaktprov och utställning meriterade hanhundar som är HD-fria. Vi diskuterar gärna tilltänkta kombinationer med uppfödare. Vad vi däremot inte gör är att rekommendera olika parningar. Varje uppfödare måste ta ansvar för sina parningar.

Vi samarbetar även med rasklubbarna i övriga nordiska länder och med Irland och försöker skapa kontakter med andra länder för att söka efter lämpligt avelsmaterial.

Senaste uppdatering avelshundar enl. SKK hunddata 2021-06-02

Senast ändrad onsdag, 02 juni 2021 14:11