Förtjänsttecken & Vandringspriser

Statuter och poängskalor för de olika priserna.

Allmän tolkning gällande vandringspris och hederspris. För att tillgodoräkna sig poäng, pris eller dylikt vid tävlan i de övriga nordiska länderna skall hunden tävla i den klass den indelas i enligt de svenska bestämmelserna. I de fall priser erövrade i övriga nordiska länder får tillgodoräknas, åligger det hundägaren att själv underrätta priskommittén om dessa meriter. Ovanstående förutsätter att inget särskilt stipuleras i respektive vandrings- eller hederspris egna statuter. Samtliga vandringspriser som SISK delar ut gäller endast för Irländsk setter. För att enligt poängberäkning kunna få titeln Årets Unghund samt Årets Irländare skall endast de tre bästa resultaten under året för hunden räknas och vara tagna i Sverige. Klubbens vandringspriser skall ej lämna landet.

1. FÖRTJÄNSTTECKEN

SISKs förtjänsttecken instiftades och stadgarna godkändes på klubbens ordinarie sammanträde 1947. Två valörer finns - guld och silver – och tecknet är utfört med klubbens emblem, de två setterhuvudena i profil, inom en cirkel och med en tavla under huvudena där SISK står ingraverat.

Tavlan omges av två lagerkvistar.
I cirkeln står ingraverat "För förtjänstfullt arbete för den irländska settern".

1.1 SISKs förtjänsttecken i GULD

  1. Tilldelas medlem som under minst 20 år tillhört klubben, och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt nedanstående prestationer.

    På ett framgångsrikt och för rasen värdefullt sätt uppfött irländska settrar samt framvisat dem på ett flertal utställningar och jaktprov såväl inom som utom Sverige. Har ägaren därunder själv fört sin hund på jaktprov, bör detta räkna som merit.


  2. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt tjänstgjort som pris- domare på utställningar och jaktprov anordnade av Svenska Kennelklubben eller med denna associerade fågelhundklubbar.


  3. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt nedlagt ett förtjänst- fullt arbete inom klubben såsom dess ordförande eller sekreterare.

Pristagare

2017 Per Henriksson
2017 Camilla Paradis
2017 Thore Sandström
2016 Jan Olov Daniels
2016 Patrik Larsson
2012 Hans Andersson
2011 Eva Björklund
2003 Arne Thorn
2001 Britt-Marie Dornell Thorn
2000 Bengt Sandin
2000 Mayvor Jonsson
1988 Sven Paradis
1980 Disponent Arne Holmesland
1977 Förskollärare Eric Paradis
1977 Lantbr. C G Nilsson
1975 Godsäg. Claes Pauli
1970 Trädgårdsmäst Ture Paulsson
1957 Köpman C. Wilson
1954 Dir. K E Frykberg
1950 Distriktsveterinär Axel Neander
1949 Kapten Bengt Engelbrecht
1948 Dr Adil Neander
1947 Doktorinna Ebba Engelbrecht

1.2 SISKs förtjänsttecken i SILVER

  1. Tilldelas medlem, som under en tid av minst 10 år tillhört klubben och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt de för erhållande av tecknet i guld stipulerade prestationerna.

  2. Därest styrelsen anser att någon gjort sig förtjänt av förtjänsttecken utan att uppfylla stipulerad tidsfordringar äger styrelsen rätt att därest enhälligt beslut föreligger, annat bestämma.

  3. Före varje ordinarie års-sammanträde skall styrelsen besluta om årets medaljörer. Förtjänsttecknet utdelas av klubbens ordförande, eller den person, som leder årsmötesförhandlingarna.

Pristagare

2017 Niklas Sundberg
2016 Agneta Andersson
2016 Lena Larsson
2014 Jan Olov Daniels
2012 Thore Sandström
2012 Sanna Steinwall
2012 Patrick Larsson
2012 Per Henriksson
2001 Arne Thorn
2001 Hans Anderson
2000 Mona-Lisa Ahlqvist
1993 Britt-Marie Dornell- Thorn
1992 Bengt Sandin
1992 Mayvor Jonsson
1992 Sören Hammar
1990 Eva Björklund
1990 Karl H Björklund
1988 Lisbeth Andersson-Jungle
1984 Jan-Åke Jönsson
1984 Eivor Holmstedt
1980 Erik Juhlin
1978 Sven Paradis
1977 Verkm. Eric Jönsson
1968 Lantbr. C G Nilsson
1964 Folkskollärare Eric Paradis
1961 Dir. Holger Norlin
1961 Överjägmästare Joel Hofgre
1957 Fastighetsmäkl. Sten Månsson
1950 Fru Vila Bechstein
1948 Fröken Margit Rahm
1947 Trädgårdsrmäst Ture Paulsson

2. Jaktprovsmeriter

 

2.1 Årets Irländare
2.2 Årets Unghund
2.3 Skogsfågelpriset
2.4 Dorados Vandringspris
2.5 SISK´s Uppmuntringspris
2.6 SKK´s Jubileumspris
2.7 Fjellstårsas Vandringspris
2.8 Kennel Astartes Jubileumspris av 2005
2.9 Gun & Thomas Carmlands Vandringspris
2.10 Bertil Dagermos Vandringspris
2.11 Vandringspris skänkt av NISK 1960
2.12 Silverskålen Vandringspris i Öppen klass
2.13 Svenska Irländsk Setterklubbens Vandringspris
2.14 Arne Holmeslands Vandringspris
2.15 Rastorps Kennel Vandringspris

2.1 Årets Irländare

Vandringspris skänkt av Svenska Setterklubben för Engelsk Setter till SISKs 100-årsjubileum. Om priset tävlas första gången 2011 (ersätter tidigare pris NrA-02 från skänkt av Dansk Irsksetterklubb vid SISK 70-årsjubileum 1981).

Reviderade statuter till säsongen 1986. Fr.o.m. 1992 gäller att om två hundar efter avslutad säsong har samma poäng, äger SISKs styrelse rätt att avgöra vilken hund som skall tilldelas priset). Priset erövras av ägaren till den irländska setter som efter avslutad säsong nått högst poäng enligt nedanstående poängskala.

Priset delas ut vid årsmötet. För att få tävla om priset krävs att hunden är helt svenskägd och max tre premier tagna i Sverige räknas. Priset skall vara ständig vandrande.

Poängskala för beräkning

Klass 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
SKL 6 4 3 2 1 1
  Certifikat ger 3 poäng extra, SM-placering ger poäng som skala för SKL + 2 poäng.
ÖKL 5 3 1      
UKL 4 3 1      
DERBY & FJÄLLPOKAL 6 4 3 2 1 1
  pluspoäng för prisvalör (+4, +3, +1)

Pristagare:
2019 Ripfinnarens ZM Astrid / Claes Linqvist
2018 Norrlands Guidens Mammut / Niklas Sundberg
2017 Norrlands Guidens Mammut / Niklas Sundberg
2016 Norrlands Guidens Mammut / Niklas Sundberg
2015 Norrland’s Guidens Gasa II / Niklas Sundberg
2014 Red Garlic’s Epixe / Agnetha Andersson
2013 Red Garlics Gourme / Agneta Andersson
2012 Red Garlic´s Epixe/ Agneta Andresson
2011 Den Röde Jägaren Alaya / Ulla Mikkola
2010 Red Garlic’s Epixe / Agneta Andersson
2009 Red Garlic’s Gourme / Agneta Andersson

Årets Irländare 2019: Ripfinnarens ZM Astrid med ägare/förare Claes Linqvist

2.2 Årets Unghund

Priset består av en kristallskål skänkt av NISK 1995. Priset skall utdelas till den unghund av irländsk setter som uppnått flest poäng på fält eller fjällprov under året.
Följande poängberäkning gäller.

Poängskala för beräkning

Klass 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
  Certifikat ger 3 poäng extra, SM-placering ger poäng som skala för SKL + 2 poäng.
UKL 5 3 1      
DERBY & FJÄLLPOKAL 6 4 3 2 1 1
  pluspoäng för prisvalör (+5, +3, +1)

Dessutom ger deltagande i Derbyfinal 1 extra poäng och Fjällpokalfinal 1 extra poäng. Om två hundar efter avslutad säsong har samma poäng, avgör SISKs styrelse vem som skall ha priset. Äganderätten tillfaller den person som erövrat priset tre ggr. Ägare och förare skall vara medlem i SISK. Hunden skall vara helt svenskägd.

Pristagare:
2019 Ballydavis Macha (Abba) / Camilla Paradis
2018 Bijan’s Diamond / Amir Saidizand
2017 Ljungviddens Hailey / Gunilla Hansson
2016 Norrlands Guidens Mammut / Nicklas Sundberg

2015 Den Röde Jägaren Ice Queen / Markku Mikkola

2014 Yggdrasil Deci / Gunilla Hansson
2013 Remkilens Qwiss / Amir Saidizand

2012 Den Röde Jägaren Mettså / Ulla Mikkola

2011 Rastorps Fuxola / Mayvor Jonsson
2010 Hadselöyas Bella Donna / Robert Ahlander
2009 Red Garlics Juici Fruit / Agneta Andersson

Årets unghund 2019: Ballydavids Macha med ägare/förare Camilla Paradis

2.3 Skogsfågelpriset

Vandringspris på skogsprov.


Priset tilldelas bästa irländska setter på skogsfågelprov i Sverige under året. Hunden ska vara svenskägd och ägaren medlem i SISK. Om flera hundar erövrat pris av samma valör avgör priskommitté med stöd av kritiker etc. vem som skall tilldelas priset.

Äganderätten tillfaller den person som erövrat priset två gånger oavsett ordningsföljd. Om priset tävlas första gången 1992. Priset delas ut vid årsmöte som närmast följer på avslutad säsong. Hans Bergqvist återskänkte detta pris 2001 då han erövrat det för alltid.

Magnus Könberg återskänkte även han priset 2017 då han erövrade sin andra inteckning.

Pristagare

2019 Strävsamma Jilla / Magnus Könberg
2018 Strävsamma Jippii / Magnus Könberg
2017 Strävsamma Jippii / Magnus Könberg
2016 High Pheasant's Red Flow /Hans Sundberg
2015 Strävsamma Fräsa/ Magnus Könberg

2014 Ej utdelat

2013 Ej utdelat

2012 Remkilens Bookie Tuk Tuk / Thore Sandström
2011 Den Röde Jägaren Alaya / Ulla Mikkola
2010 Tärnafjällens Ester L / Erik Larsson
2009 Remkilens Champ / Ronny Boström

Skogsfågelpriset 2019: Strävsamma Jilla / Magnus Könberg

2.4 DORADOS VANDRINGSPRIS

Till bästa förstagångspristagare på jaktprov

Skänkt av Claes Lindqvist 1993 att utdelas till bästa förstagångspristagare på jaktprov. Om flera hundar erhållit lika prisvalör går UKL före ÖKL, yngre förare före äldre, hanhund före tik. Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas vid SISK's ordinarie årsmöte nästföljande år. Vid ev. tveksamheter avgör SISK's styrelse.

Pristagare

2019 Julia Eriksson
2018 Agnieszka Rombe
2017 Ej Utdelat
2016 Vegard Davidssen
2015 Eskil Sveinsen

2014 Sofi Gidlund
2013 Amanda Saidizand
2012 Kjell Bygdestål
2011 Anders Sehlström
2010 Erik Larsson
2009 Kristina Persson

2.5 SISKs UPPMUNTRINGSPRIS

Till förstagångspristagare på jaktprov

2019 Peter Eriksson, Camilla Kjellberg och Kristoffer Williams
2018 Stina Andersson och Marina Svensson
2017 Ej utdelat
2016 Fredrik Ekedal
2015 Matilda Sundman och Peter Fellbrink

2014 Sofi Gidlund och Mats Haapaniemi

2013 Ej utdelat?
2012 Ej utdelat?
2011 Anna-Maria Eriksson, Anna-Karin Könberg, Ander Sehlström och Gabriella Svensson.

2.6 SSKs JUBILEUMSPRIS

Vandringspris skänkt av Engelsk setterklubb i samband med SISKs 90 årsjubileum 2001.

Vandringspriset skall tillfalla yngsta förare som oavsett för irländsk setter till pris vid SISKs huvudprov. Priset skall vara ständigt vandrande.

Pristagare

2019 Ej utdelat
2018 Jenny Westerlund
2017 Markku Mikkola
2016 Claes Lindquist
2015 Ej utdelat

2014 Sofi Gidlund
2013 Camilla Paradis
2012 Thore Sandström
2011 Anna-Maria Eriksson
2010 Jakob Björklund
2009 Tomas Norberg

2.7 FJELLSTÅRSAS VANDRINGSPRIS

Priset utdelas till bästa förstapristagare i unghundsklass vid SISKs huvudprov.

Om flera hundar tilldelas 1:a ukl skall priset tillfalla den yngsta hunden. Äganderätten tillfaller den förare som erövrat priset tre gånger. Ägare och förare av hunden skall vara medlem i SISK.

2019 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2016 Ripfinnarens Zm Astrid/Claes Lindquist
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2011 Norrlandsguidens Bad Luck / Jan-Olov Daniels
2010 Janås Figga / Camilla Paradis
2009 Ej utdelat

2.8 KENNEL ASTARTES JUBILEUMSPRIS AV 2005

Skänkt av Pia Hjertquist att utdelas på SIROVS huvudmöte under året.

Bestående av ett tennstop. Priset utdelas till den röd och vita irländsk setter som under året, räknat 1 okt-30 sept, erhållit högst meriter på jaktprov. Vid lika prissammanställning går hane före tik. Hunden ska vara svenskägd. Priset skall vara ständigt vandrande. Vinnaren för in hundens uppgifter och foto i medföljande bok. Diplom behålls av vinnaren.

Pristagare

2018 Rubra Alba Curt The Conqueror / Jenny Westerlund
2017 Ruba Alba Curt the Conqueror / Jenny Westerlund
2016 Ej utdelat
2015 Margårdens Rodney/ Gun Carmland
2014 Alvertoppens Signe/ Anna Josephsson
2013 Rastorps Pippi / Gun Carmland
2012 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2010 Rastorps Pippi / Gun Carmland
2009 Drakstjärnans Göta-Asta / Anna Josefsson

2.9 GUN & THOMAS CARMLANDS VANDRINGSPRIS

Till högst premierade röd/vit irländare

Priset utdelas till högst premierade röd/vit irländare på fjällprov. (tre st ripor i tenn sittande på ett granitblock) och högst premierade röd/vit irländare på fältprov. (tavla med en irländsk röd och vit setter i stramt stånd)

Priserna ska vara ständigt vandrande. En bok medföljer priset där ägaren för in bild samt en uppgift om hunden och dess premieringar. Premieringarna ska räknas mellan den 1/10 – 30/9.

Priset skall delas ut på SIROVS årliga möte. Priset skall gå till den högst premierade svenskägda unghund som har Premierats på jaktprov i Skandinavien. Hane går före tik. Där flera hundar har samma prisvalör är utställningsmerit avgörande. Finns ingen jaktprovsmeriterad unghund går priset till högst meriterade öppenklass-hund vanligt samma statuter. Priset utdelas första gången 2007.

2018  Rubra Alba Curt The Conqueror / Jenny Westerlund
2017 Rubra Alba Diva Dior / Kjell Men
2016 Ej utdelat
2015 Margårdens Rodney/ Gun Carmland (fält)
2014 Alvertoppens Signe/ Anna Josephsson(fält)
2013 Rastorps Pippi /Gun Carmland (fält)
2013 RUBRA ALBA AMAZING-AMY/ Jenny Westerlund (fjäll)

2012 RUBRA ALBA AMAZING-AMY/ Jenny Westerlund
2011 Ej utdelat
2010 Rastorp Pippi / Gun Carmland
2009 Drakstjärnans Göta Asta / Anna Josefsson

2.10 BERTIL DAGERMOS VANDRINGSPRIS

Detta pris består av en mycket vacker snidad träkåsa med en fasan utsnidad i botten på utsidan. Priset skall delas ut till den irländska setter som placerar sig bäst i AKL på SISK´s huvudprov på fält i konkurrens med de övriga brittiska stående fågelhundarna.

Priset tillfaller för alltid den hund som vinner SKL. Då det 1997 inträffade att en Irl. vann årets SKL beslutade givaren att skänka ytterligare en kåsa, vilken tävlas om i fortsättningen. (statuterna reviderade 1997)

Pristagare

2019 Ripfinnarens ZM Astrid / Claes Lindquist
2018 fjällprov ej utdelat
2017 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Red Garlic’s Juicy Fruit / Agneta Andersson
2012 Ej utdelat
2011 Vinnåsens Arctic Roxy / Robert Olausson
2010 Ej utdelat

2.11 VANDRINGSPRIS SKÄNKT AV NISK 1960

Priset utdelat för gott till Agneta Andersson 2010. Agneta har erhållit priset tre gånger med hundarna Nordfjällets FB Robbyn, Red Garlic’s Gourme samt Epixe.

Priset erövras av irländsk setter som placerar sig i SKL på Fält- eller Fjällprov i konkurrens med eng. setter och pointer. Den irländska setter som når högsta placeringen erövrar priset. SISKs styrelse avgör vid avslutad säsong vilken hund som skall tilldelas priset.

Äganderätten tillfaller den person som erövrat priset 3 gånger med 3 olika hundar. Ägare av hund skall vara medlem i SISK.
Priset delas ut vid årsmötet.

2010 Red Garlics Epixe / Agneta Andersson
2009 Red Garlics Gourme / Agneta Andersson
2008 Norrlandsguidens Bitch II / Niklas Sundberg

2.12 SILVERSKÅLEN VANDRINGSPRIS I ÖPPEN KLASS

Priset tilldelas bästa förstapristagare av irländsk setterras i öppen klass vid SISKs huvudprov.

1934 satte Svenska Irländsk Setterklubben upp priset första gången för tävlan.
1969, under höstprovet på Svedberg gods, vann kapten Bengt Engelbrecht med Holmsunds Titti den magnifika silverskålen för gott. Till SISKs 75-årsjubileum 1985 beslöt kapten Engelbrecht att återskänka priset till SISK som vandringspris.

Om priset tävlas första gången 1986. Priset tilldelas bästa förstapristagare av irländsk setterras i öppen klass vid SISKs huvudprov. Priset är ständigt vandrande. Den som för året tilldelats priset äger rätt att förvara detsamma samt att återlämna det till klubben i oskadat skick påföljande år.

Pristagare

2019 Ej utdelat
2018 Rubra Alba Curt The Conqueror - Jenny Westerlund
2017 Ej utdelat
2016 Kirstinekjaer's D Eddie/Gunnar Jensen
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2010 Ljungviddens Leo / Jakob Björklund
2009 Ej utdelat

2.13 SVENSKA IRLÄNDSK SETTERKLUBBENS VANDRINGSPRIS

Priset utdelas till bästa förstapristagare i ÖKL på SISK´s huvudprov

Priset varom tävlas i SISKs bruksprov (huvudprov) utdelas till bästa förstapristagare i öppna klassen. Äganderätten tillfaller den person som oavsett ordningsföljden erövrat priset tre gånger. Ägare av hund skall vara medlem i SISK och hunden i svensk ägo. Skulle tvenne hundar hamna lika i prislistan går den före, som är förd av ägaren. Eventuell tvist avgöres av klubbens styrelse.

 

Pristagare

2019 Ej utdelat
2018 Rubra Alba Curt The Conqueror / Jenny Westerlund
2017 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2010 Ljungviddens Leo / Jakob Björklund
2009 Ej utdelat

2.14 ARNE Arne HOLMESLANDS VANDRINGSPRIS

Till näst bästa Irländska Setter i Öppen klass vid SISK´s huvudprov

Priset består av en mindre silverpokal, ursprungligen uppsatt för tävlan på jaktprov i Norge i mitten av 1920-talet. Inför SISKs 75-årsjubileum beslutade Arne Holmesland, som tidigare vunnit pokalen för gott med CH Petter Pan, att skänka detta pris till SISK för ny tävlan.

Priset tilldelas den näst bästa pristagaren av irländsk setterras i öppen klass på SISKs huvudprov. Äganderätten tillfaller den person som vunnit priset två gånger oavsett ordningsföljd. Om priset tävlas första gången 1986.

Pristagare

2019 Red Garlic’s Irish Pomelo Amir Saidizand / Susanne Johansson
2018 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2016 Fyledalens Ben Alder/Majvor Johnsson
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Red Garlic’s Gourme / Agneta Andersson
2012 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2010 Ljungviddens Leo / Jakob Björklund
2009 Remkilens Embla / Ebba Eriksson

2.15 RASTORPS KENNEL VANDRINGSPRIS

Priset tilldelas den bästa 2:a pristagaren i ÖKL vid SISK:s huvudprov

Priset består av en irländsk setter i brons monterad på en träplatta. Priset tävlas om för första gången vid jubileumsprovet 1995. Priset tilldelas den bästa 2:a pristagare i öppen klass  vid SISK:s huvudprov. Om flera hundar tilldelas 2:a pris skall aktuella domare tillsammans avgöra vilken hund som skall erhålla priset. Äganderätten tillfaller den förare som erövrat priset tre (3) gånger.

Pristagare

2019 Ej utdelat
2018 Ej utdelat
2017 Ej utdelat
2016 Fyledalens Ben Alder/Majvor Johnsson
2015 Givens Dailvaine/Jonas Pantzare
2014 Ej utdelat
2013 Red Garlic’s Red Hot Cappuccino / Camilla Paradis
2012 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2010 Ljungviddens Leo / Jakob Björklund
2009 Remkilens Embla / Ebba Eriksson

3 JAKTPROV MED EV. UTSTÄLLNINGSMERIT

 

3.1 Kennel Lisands Vandringspris
3.2 Sasca´s Krus Vandringspris
3.3 Bertil Dagermos Vandringspris

3.1 KENNEL LISANDS VANDRINGSPRIS

Till bästa uppfödare av Irländsk Setter
Priset är för evigt utdelat till Agneta Andersson / Kennel Red Garlics och har upphört.

Skänkt av Kennel Lisands 1991. Priset tillfaller den uppfödare som får flest poäng enligt följande statuter. Priset tilldelas svensk uppfödare av irländsk setter, tillika medlem i SISK (sedan minst två år i följd). Uppfödaren måste representeras av minst två hundar och ha erövrat flest poäng (gäller jaktprov).
 Enligt nedanstående poängskala.

Klass 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
UKL/ÖKL 3 2 1      
SKL 5 3 2 1    
DERBY*            

Pristagare

2015 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson
2014 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson
2013 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson
2012 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson
2011 Kennel Norrlandsguidens / Niklas Sundberg
2010 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson
2009 Kennel Red Garlics / Agneta Andersson

Kennel Red Garlics - Agneta Andersson Kennel Red Garlics - Agneta Andersson

3.2 SASCA's KRUS VANDRINGSPRIS

Priset utdelas till den tik som har de på jaktprov högst meriterade avkommorna under året.

Skänkt av kennel Thodos 1992 till minne av Lisands Sasca. Priset utdelas till den tik som har de på jaktprov högst meriterade avkommorna under året, enligt samma poängberäkning som Kennel Lisands uppfödarpris. Alla i Norden bosatta avkommor får räknas. Hund som under året uppnått utställningschampionat får 2 extra poäng utöver jaktprovspoäng. Jaktchampionat ger 5 extra poäng. Ett fotoalbum medföljer priset, i vilket det ankommer på vinnande tiks ägare att förse med ett foto på pristagaren. Priset erövras för gott när samma tikägare vunnit priset 5 ggr med minst 3 olika tikar.
Enligt nedanstående poängskala.

KLASS 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
UKL/ÖKL 3 2 1      
SKL 5 3 2 1    
Högstatusprov* 7 5 4 3 2 1
Utställsningsch. 2          
Jaktchampionat 5          

* Derby, Fjällpokal, Fält SM och Fjäll SM
Pris erövrade i Norge inom EU bedöms på likvärdigt sätt.

Pristagare

2019 Nordfjällets RR Ziba / Lena och Tommy Hagerlund
2018 Norrlands Guidens Glöda / Niklas Sundberg
2017 Norrlands Guidens Glöda / Niklas Sundberg
2016 Red Garlic’s Epixe / Agneta Andersson
2015 Hadseløya's Miss Larsen/ Patrik och Lena Larsson
2014 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson
2013 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson
2012 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson
2011 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson
2010 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson
2009 Nordfjällets FB Robbyn / Agneta Andersson

3.3 BERTIL DAGERMOS VANDRINGSPRIS

Det ska årligen tilldelas den svenskägda Irländska röd och vita setter som premierats högst på jaktprov räknat per kalenderår.
För Irländsk röd och vit setter.

Priset är en vacker kåsa med en irländsk röd och vit setter apporterande en fasan. Priset är ständigt vandrande. Det ska årligen tilldelas den svenskägda irländska röd och vita setter som premierats högst på jaktprov räknat per kalenderår. Priset ska ha erövrats i Skandinavien. Vid flera lika avgör utställningsmerit.
Priset delas ut på SISK årsmöte.

Pristagare

2019 Rubra Alba Curt The Conqueror - Jenny Westerlund
2018  Rubra Alba Curt The Conqueror - Jenny Westerlund
2017 Caigrua Nolan / Lena Grufberg
2015 Zettertjärns Braveheart

2014 Alvertoppens Signe/ Anna Josephsson
2013 Rastorp Pippi / Gun Carmland
2012 Rubra Alba Amazing-Amy/ Jenny Westerlund
2011 Ej utdelat
2010 Rastorp Pippi / Gun Carmland
2009 Drakstjärnans Göta Asta / Anna Josefsson

4 JAKTPROV MED UTSTÄLLNINGSMERIT

 

4.1 Rosspokalen
4.2 Vandringspris skänkt av SPK 1970
4.3 Connrad Wilsons minnespris
4.4 Kennel Bamsefars minnespris
4.5 Kennel Evedals Vandringspris SKL
4.6 Kennel Evedals Vandringspris UKL & ÖKL fr. 1982
4.7 Kennel Evedals Vandringspris
4.8 Paradis Vandringspris
4.9 Ingegerd Paulssons Vandringspris
4.10 Nordsjternans Vandrinspris

4.1 Rosspokalen

Svenska Irländska Setterklubbens högsta utmärkelse.

Svenska Irländska Setterklubbens högsta utmärkelse, varom det tävlas vid SISKs ordinarie fält- och fjällprov i parsläpp, priset delas ut till den bäst placerade Irländska settern i SKL och vid två lika placerade ska en matchning avgöra vem vinnaren är.

Hunden skall vid samma eller tidigare tillfälle erhållit minst ett andra pris vid utställning. Ägare av hunden skall vara svensk medborgare och medlem i SISK. Namnet på årets vinnare skall graveras på en minnesplakett på eller i direkt anslutning till Rosspokalen. 

Rosspokalen delas ej ut fysiskt utan pristagaren ska erhålla ett inramat diplom föreställande Rosspokalen samt information om tävlingsplats, hund och ägare samt tidigare vinnare. Rosspokalen är ett ständigt vandrande pris, skulle SISK upplösas tillfaller den SKK för att skänkas som vandringspris på SKKs internationella fältprov.

År 1918 erövrade lantbrukare Sven Suhr den av direktör Karl Edvard Frykberg skänkta Rosspokalen för alltid. Denna pokal är ett av de förnämsta priserna inom svensk fågelhundsport. I samband med klubbens 50-årsjubileum 1960 beslöt Sven Suhr att återskänka pokalen som vandringspris på fältprov.

Pristagare

2019 Ripfinnarens ZM Astrid / Claes Lindquist
2018 Norrlandsguidens Mammut / Niklas Sundberg
2017 Den Röde Jägaren Ice Queen / Markku Mikkola
2016 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2011 Ej utdelat
2010 Ej utdelat
2009 Ej utdelat

4.3 CONRAD WILSONS MINNESPRIS

Utdelas till bästa svenskägda irländska setter, ägaren medlem i SISK, som erhållit  l:a pris ÖKL på jaktprov (fält-fjäll-skog) under gångna året, även pris som erhållits i utlandet räknas. Hunden skall ha minst 2:a pris på utställning UKL eller ÖKL.

Därest flera hundar erhållit l:a pris ÖKL räknas i första hand andra ev. priser på jaktprov under året i UKL, ÖKL och SKL i förhållande till antalet starter enligt poängskala nedan.
I andra hand utställningsmeriter och i tredje hand hanhund går före tik.
Priset kan endast erövras en gång per hund. Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas på SISKs årsmöte nästföljande år. Ett fotoalbum följer priset, vari årets vinnande hund införes.

KLASS 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a
UKL 4 3 1      
ÖKL 5 3 1      
SKL* 6 4 3 2 1 1
Derby/Fjällpokal** 6 4 3 2 1 1
Fält- & FjällSM 8 6 5 4 3 3

* Certifikat ger 3 extra poäng.
** plus poäng för prisvalör (4, 3, 1)

Pristagare

2019 Fasanens Lucky / Helena Effors
2018 Arctic Light Tesseron / Harry Oskarsson Rantavaara
2017 Norrlands Guidens Mammut / Niklas Sundberg
2016 Overdrives Brutus/ Susanne Johansson
2015 Red Garlics Sweet Potato/ Agneta Andersson
2014 MD’s Penny / Sofie Gidlund
2013 Remkilens Qwiss / Amir Sand
2012 Tärnafjällens Ida E / Lena & Patrick Larsson
2011 Den Röde Jägaren Alaya / Ulla Mikkola
2010 Red Garlics Epixe / Agneta Andersson
2009 Red Garlics Gourme / Agneta Andersson

4.2 VANDRINGSPRIS SKÄNKT AV SPK 1970

Silverpokal. Samma statuter som för Rosspokalen. Priset utdelas till 2:a pristagaren i SKL vid SISKs ordinarie fält- och fjällprov i parsläpp.

Pristagare

2019 Ej utdelat
2018 Den Röde Jägaren Killer Queen / Markku Mikkola
2017 Ej utdelat
2016 Ej utdelat
2015 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2012 Ej utdelat
2011 Vinnåsens Arctic Roxy / Robert Olausson
2010 Ej utdelat
2009 Ej utdelat

5 UTSTÄLLNING MED JAKTPROVSMERIT

 

5.1 Utställningskruset
5.2 Thodos Vandringspris
5.3 NV-80 Bonbons Irish Electras Vandringspris

­