Svenska Irländsk Setterklubben

SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben.
Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter.

Klubben har som målsättning att väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla deras rasspecifika egenskaper.

SISK ingår i Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) som är ett samarbetsorgan mellan specialklubbarna för brittiska stående fågelhundar (setter-raserna samt pointer).
Genom FA har vi ett rikstäckande nät av aktiva lokalklubbar. Dessa arrangerar officiella utställningar och jaktprov, anordnar dressyrkurser och träningsdagar. Andra aktiviteter kan vara klubbmästerskap, apporttester, lerduveskjutning, föredrag m.m. Aktiviteterna är till för alla raser och medlemmar tillhörande FA.

bli medlem

Styrelsen

Ordförande - Camilla Paradis
Kontakt: epost - Tel.: 070 684 57 29


Vice ordförande - Robert Olausson
Kontakt:  - Tel.: 070-305 69 99


Kassör - Per Henriksson
Kontakt: epost - Tel.: 070-302 14 82


Sekreterare - Stefan Åkesson
Kontakt: epost - Tel.: 070-697 55 49


Ledamöter:
Erik Larsson
Robert Olausson
Vegard Davidsson

Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99
Stefan Åkesson
Kontakt: epost - Tel.: 070 697 55 49
Per Henriksson
Kontakt: epost - Tel.: 070-302 14 82

Suppleanter:
Marie Söderhagen
Pernilla Stennek
Pål Zander
Lena Larsson

Kommittéer

FA-VU ledamot - Camilla Paradis
Kontakt: epost - Tel.: 070 684 57 29

FA-VU suppleant - Robert Olausson
Kontakt: Tel.: 070-305 69 99

FA-DURK - Erik Larsson

FA-Viltvård - Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99

FA-Viltvård suppleant - Pål Zander

FA-PUR - Britt-Marie Dornell

Priskommitté - Vegard Davidson, Magnus Könberg
Utställningskommittén - Tomas Wiklund
Årsboksredaktör - Lena Hagerlund

Webmaster - Johan Fredholm
Kontakt: epost


Valpförmedlare - Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99

Avelsråd, Irländsk röd setter 
Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.:
072 229 11 99

Avelsråd, Irländsk röd och vit setter
Jenny Westerlund
Kontakt: epost

Revisorer

REVISORER
Mayvor Jonsson
Berit Mattsson

REVISORSSUPPLEANTER
Eva Magnusson
Bert Åke Holmsten

Valberedning

SAMMANKALLANDE
Thore Sandström


VALBEREDNING
Britt-Marie Dornell
Berit Mattson

Information

Jaktprov

Avsikten med jaktproven är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Egenskaper som bedöms är jaktlust, viltfinnarförmåga, sök, stil och fart, fågelbehandling, apportering, lydnad och samarbetsvilja.

Jaktproven genomförs som praktisk jakt, och fågel fälls över de vuxna hundarna på höstproven som infaller under jaktsäsongen. Prov arrangeras också på våren, då dock fågel ej får fällas. Det finns tre former av prov - fältprov, fjällprov och skogsprov. På fält- och fjällprov startas hundarna i par medan hundarna på skogsprov startas en och en.

För att en Irländsk setter skall kunna tilldelas jaktprovschampionat krävs att hunden förutom jaktprovsmeriterna skall ha en viss utställningsmerit.

Jaktprov för brittiska stående fågelhundar är förutom dess seriösa syfte som avelsutvärdering ett tillfälle där deltagarna under gemytliga former får tillfälle att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och jämföra den egna hunden med andra.

Utställning

Det huvudsakliga syftet med utställningar är att bedöma hundarnas exteriör (= byggnad, rörelser osv.) utifrån rasstandarden. Denna kvalitetsbedömning har stor betydelse för avelsutvärderigen. Utställningarna är även spännande och trevliga tävlingstillfällen.

För att en Irländsk setter skall kunna tilldelas certifikat fordras att hunden förutom utställningsmeriterna också skall ha pris på jaktprov.

För svenskt utställningschampionat krävs att hunden förutom utställningsmeriterna också har minst 1:a pris i öppen klass på jaktprov.

SISK-fonden

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

Genom aktiviteter, försäljningar, lotterier och gåvor har Fondens tillgångar ökat från 1.000:-, som var grundkapitalet, till dryga 54.000:- 2011. Förutom medlemmarnas välvilliga bidrag har Fonden genomfört Stöd-en-röd-kampanjen, sålt Jägarns Röda vinetiketter i samband med jubileet samt producerat och sålt SISK Champion-CD.

Fonden har bidragit med pengar till några av SISK avelskonferenser, till extraordinära utgifter vid klubbens 85-årsjubileum, samt till en privat import av hundar.

Styrelsen består av fyra personer; Eva Björklund, Anders Berg, Lena Larsson och Monica Larsson som suppleant. Vi förvaltar fondens kapital, organiserar insamlingar samt beslutar om utdelning av medel.

Ansökan om medel ur 1:a SISK-fonden
Den som genom en extraordinär åtgärd genomför ett projekt som främjar den irländska settern som jakthund kan ansöka om medel ur Fonden.

Ansökan skickas till SISK styrelse som tar ställning till om ansökan uppfyller ovanstående krav samt klubbens övriga avelspolicy. Om man ställer sig positiv till ansökan skickas den till Fondens styrelse. Vi har då att ta ställning om vi samtycker med SISK styrelse eller ej, och om utdelning skall ske storleken på beloppet. Fondens styrelse måste vara enig.

Gåvor till fonden
Genom generösa bidrag från medlemmar och irländsk setter-vänner har Fonden idag möjlighet att ekonomiskt stödja projekt.

Fondens konto står alltid öppet för spontana gåvor.
Ålandsbanken, 2310 01 877 90
IBAN: SE52 2300 0000 0231 0018 7790
BIC: AABASESS

Ett varmt tack till er alla, inte minst Fondens initiativtagare Kalle och Eva Björklund, som bidragit och förhoppningsvis kommer att bidraga till Fondens fortlevnad.

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

Genom aktiviteter, försäljningar, lotterier och gåvor har Fondens tillgångar ökat från 1.000:-, som var grundkapitalet, till dryga 54.000:- 2011. Förutom medlemmarnas välvilliga bidrag har Fonden genomfört Stöd-en-röd-kampanjen, sålt Jägarns Röda vinetiketter i samband med jubileet samt producerat och sålt SISK Champion-CD.

Fonden har bidragit med pengar till några av SISK avelskonferenser, till extraordinära utgifter vid klubbens 85-årsjubileum, samt till en privat import av hundar.

Styrelsen består av fyra personer; Eva Björklund, Anders Berg, Lena Larsson och Monica Larsson som suppleant. Vi förvaltar fondens kapital, organiserar insamlingar samt beslutar om utdelning av medel.

Ansökan om medel ur 1:a SISK-fonden
Den som genom en extraordinär åtgärd genomför ett projekt som främjar den irländska settern som jakthund kan ansöka om medel ur Fonden.

Ansökan skickas till SISK styrelse som tar ställning till om ansökan uppfyller ovanstående krav samt klubbens övriga avelspolicy. Om man ställer sig positiv till ansökan skickas den till Fondens styrelse. Vi har då att ta ställning om vi samtycker med SISK styrelse eller ej, och om utdelning skall ske storleken på beloppet. Fondens styrelse måste vara enig.

Gåvor till fonden
Genom generösa bidrag från medlemmar och irländsk setter-vänner har Fonden idag möjlighet att ekonomiskt stödja projekt.

Fondens konto står alltid öppet för spontana gåvor.
Ålandsbanken, 2310 01 877 90
IBAN: SE52 2300 0000 0231 0018 7790
BIC: AABASESS

Ett varmt tack till er alla, inte minst Fondens initiativtagare Kalle och Eva Björklund, som bidragit och förhoppningsvis kommer att bidraga till Fondens fortlevnad.

­