söndag, 24 april 2022 19:40

2 UKL premier för Lyngtrollas VB Izy

På SNFK:s huvudprov i Arjeplog premierades Lyngtrollas VB Izy med följande premier:

söndag, 24 april 2022 19:28

3 UKL för Ripfinnarens EPA Tjikko

På SNFK:s huvudprov i Arjeplog 22/4/2022 premierades Ripfinnarens EPA Tjikko med en 3 UKL

söndag, 24 april 2022 09:31

2 SKL med CK för Fjäll Lyckans LT-Vidar

På SNFK:s huvudprov i Arjeplog 22/4/2022 premierades Fjäll Lyckans LT-Vidar med en 2 SKL med CK.

onsdag, 13 april 2022 09:01

Årsmöte SISK 2022 i Sundsvall

Välkomna till SISK Årsmöte den 14 maj 2022 på Sörfjärdens Camping i Sundsvall.

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 3/4/2022 premierades Norrlands Guidens Papput med en 5 SKL.

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 3/4/2022 premierades Tärnafjällens Evert av Stenberget med en 3 ÖKL

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 1/4/2022 premierades Fjellstårsas Vn Lish-Teta med en 3 ÖKL

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 1/4/2022 premierades Venatu DN Meja med en 2 UKL.

På SKF:s huvudprov i Södra Skåne 10/4/2022 vann Janås Jet segrarklassen med Cert.

SISK huvudprov 2022 var i år ett samarrangemang mellan SISK och ÖFK på Öland 25-27 mars.

Sida 4 av 28
­