onsdag, 13 april 2022 09:01

Årsmöte SISK 2022 i Sundsvall

Välkomna till SISK Årsmöte den 14 maj 2022 på Sörfjärdens Camping i Sundsvall.

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 3/4/2022 premierades Norrlands Guidens Papput med en 5 SKL.

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 3/4/2022 premierades Tärnafjällens Evert av Stenberget med en 3 ÖKL

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 1/4/2022 premierades Fjellstårsas Vn Lish-Teta med en 3 ÖKL

På NNFK:s fjällprov i Rörvattnet 1/4/2022 premierades Venatu DN Meja med en 2 UKL.

På SKF:s huvudprov i Södra Skåne 10/4/2022 vann Janås Jet segrarklassen med Cert.

SISK huvudprov 2022 var i år ett samarrangemang mellan SISK och ÖFK på Öland 25-27 mars.

torsdag, 07 april 2022 16:53

2 SKL för Tärnafjällens Edward av Alta

På VBFK:s huvudprov i Hemavan 2/4/2022 premierades Tärnafjällens Edward av Alta med en 2 SKL.

torsdag, 07 april 2022 15:38

1 SKL med Cert för Ripfinnarens EP Joyce

På ÖFK:s vårprov på Gotland 2/4/2022 vann Ripfinnarens EP Joyce segrarklassen.

På ÖFK:s fältprov i Östergötland 29/3/2022 premierades Bird Hunters Choice Shadi med en 2 ÖKL.
Sida 2 av 26
­