<<- Tillbaka

SISKs förtjänsttecken instiftades och stadgarna godkändes på klubbens ordinarie sammanträde 1947. Två valörer finns - guld och silver - och tecknet är utfört med klubbens emblem, de två setterhuvudena i profil, inom en cirkel och med en tavla under huvudena där SISK står ingraverat. Tavlan omges av två lagerkvistar. I cirkeln står ingraverat "För förtjänstfullt arbete för den irländska settern".

Stadgar
SISKs förtjänsttecken i GULD tilldelas medlem som under minst 20 år tillhört klubben, och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt nedanstående prestationer:
 1. På ett framgångsrikt och för rasen värdefullt sätt uppfött irländska settrar samt framvisat dem på ett flertal utställningar och jaktprov såväl inom som utom Sverige. Har ägaren därunder själv fört sin hund på jaktprov, bör detta räkna som merit.
 2. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt tjänstgjort som pris- domare på utställningar och jaktprov anordnade av Svenska Kennelklubben eller med denna associerade fågelhundklubbar.
 3. Under sin tid som uppfödare eller ägare till irländska settrar samtidigt nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom klubben såsom dess ordförande eller sekreterare.
SISKs förtjänsttecken i SILVER tilldelas medlem, som under en tid av minst 10 år tillhört klubben och som under denna tid helt eller delvis uppfyllt de för erhållande av tecknet i guld stipulerade prestationerna. Därest styrelsen anser att någon gjort sig förtjänt av förtjänsttecken utan att uppfylla stipulerad tidsfordringar äger styrelsen rätt att därest enhälligt beslut föreligger, annat bestämma. Före varje ordinarie årssammanträde skall styrelsen besluta om årets medaljörer. Förtjänsttecknet utdelas av klubbens ordförande, eller den person, som leder årsmötesförhandlingarna.

Guld:
 • 1947 Doktorinna Ebba Engelbrecht
 • 1948 Dr Adil Neander
 • 1949 Kapten Bengt Engelbrecht
 • 1950 Distriktsveterinär Axel Neander
 • 1954 Dir. K E Frykberg
 • 1957 Köpman C. Wilson
 • 1970 Trädgårdsmäst Ture Paulsson
 • 1975 Godsäg. Claes Pauli
 • 1977 Lantbr. C G Nilsson
 • 1977 Förskollärare Eric Paradis
 • 1980 Disponent Arne Holmesland
 • 1988 Sven Paradis
 • 2000 Mayvor Jonsson
 • 2000 Bengt Sandin
 • 2001 Britt-Marie Dornell Thorn
 • 2003 Arne Thorn
 • 2011 Eva Björklund
 • 2012 Hans Andersson
 • 2016 Patrik Larsson, Jan-Olov Daniels

Silver:
 • 1947 Trädgårdsmäst Ture Paulsson
 • 1948 Fröken Margit Rahm
 • 1950 Fru Vila Bechstein
 • 1957 Fastighetsmäkl. Sten Månsson
 • 1961 Överjägmästare Joel Hofgre
 • 1961 Dir. Holger Norlin
 • 1964 Folkskollärare Eric Paradis
 • 1968 Lantbr. C G Nilsson
 • 1977 Verkm. Eric Jönsson
 • 1978 Sven Paradis
 • 1980 Erik Juhlin
 • 1984 Eivor Holmstedt
 • 1984 Jan-Åke Jönsson
 • 1988 Lisbeth Andersson-Jungle
 • 1990 Karl H Björklund
 • 1990 Eva Björklund
 • 1992 Sören Hammar
 • 1992 Mayvor Jonsson
 • 1992 Bengt Sandin
 • 1993 Britt-Marie Dornell-Thorn
 • 2000 Mona-Lisa Ahlqvist
 • 2001 Arne Thorn
 • 2001 Hans Anderson
 • 2012 Patrick Larsson
 • 2012 Per Henriksson
 • 2012 Sanna Steinwall
 • 2012 Thore Sandström
 • 2014 Jan-Olov Daniels
 • 2015 Lena Larsson

<<- Tillbaka

­