Nyheter

Antal tävlande totalt: 4 hanar och 3 tikar IRS, 2 hanar IRVS.

Domare: Marina Bengtsson

JUNIORKLASS HANAR
IRLÄNDSK RÖD SETTER
NORRSETTER BK VIGGO Very good
   
ÖPPENKLASS HANAR IRLÄNDSK RÖD SETTER
LÅG-GIA'S VINTER
Excellent, ÖKK: 1
   
JAKTKLASS HANAR
IRLÄNDSK RÖD SETTER
RED GARLIC'S POMMAC Very good, BJKK: 2
RIPFINNARENS ZV PITON Excellent, BJKK: 1
   
ÖPPENKLASS TIKAR IRLÄNDSK RÖD SETTER
TORHOLMENS AP NORA Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, BIR
   
JAKTKLASS TIKAR IRLÄNDSK RÖD SETTER
RIPFINNARENS EPA KELSI Excellent, BJKK: 1
NORRLANDS GUIDENS EJ BIRA Very good, BJKK: 2
   
ÖPPENKLASS HANAR IRLÄNDSK RÖD OCH VIT SETTER
WHITE & RED APOLLO Very good, ÖKK: 2
MAC GORDON'S JUICE OF THE BARLEY Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR


BIS 3 IRVS
Mac Gordon’s Juice Of The Barley
Ägare och uppfödare: Per-Olof Öholm

BIS 4 IRS
Torholmens AP Nora
Ägare: Dan Öman
Uppfödare: Claes Lindqvist